Om temaet: Reklame

Reklame er et område, næsten alle elever kommer til at arbejde med i danskfaget. Dette tema lader eleverne producere en reklamefilm for et produkt eller en sag. Undervejs forholder de sig analytisk og vurderende i forhold til andre reklamer, og de lærer at bruge de filmiske virkemidler i deres egen reklame.

Reklame har en af eleverne (eller læreren) rollen som direktør for en virksomhed, som ejer et produkt, der skal laves en reklame for. Direktøren bestiller reklamen hos et filmhold, som er resten af gruppen.

Hvem er målgruppen? Hvordan kan man mest effektivt kommunikere et produkts (eller en sags) fortræffeligheder? Hvilke tv-kanaler skal reklamen vises på? Dette er blot nogle af de indledende spørgsmål, gruppen kommer gennem på en reklamefilm-produktion.

Herefter arbejder de forskellige funktioner med billedfortælling, lydside, instruktion, skuespil, scenografi, kostumer og klipning. Der skal træffes mange valg i forproduktionen, så de helt rigtige skud kommer i kassen under optagelserne.

I postproduktionen klippes filmen af nogle af eleverne, mens resten laver den vigtige afmelding, som runder reklamen af. Endelig præsenteres den færdige film for kunden og resten af klassen. Virker reklamen overfor målgruppen?

For at oprette filmhold med dette undervisningsforløb, skal du logge ind eller oprette dig som producent.

 

Funktioner og kompetencer

Der er 5-8 elever på hvert filmhold, og de kan med fordel have disse kompetencer:

 • Kunde – skal kunne spille rollen som den krævende kunde og turde sætte krav til resten af filmholdet. Denne funktion kan evt. varetages af læreren.
 • Instruktøren - skal være både tjekket og kreativ og kunne arbejde selvstændigt.
 • Fotografen - skal være disciplineret, selvstændig og hårdtarbejdende.
 • Tonemester – skal skabe lydsiden på filmen, dvs. kunne finde musik og finde frem til de andre lyde, der passer til ideen.
 • Scenografen - skal have sans for rum, farver og stemninger og være praktisk anlagt.
 • Kostumieren - skal have sans for tøjstil, farver og stemninger.
 • Skuespilleren – skal ikke være genert og være parat til at udtrykke følelser fra sin karakter, mens de andre på holdet ser på.

Nogle elever kan have to funktioner. Holdsammensætningen er vigtig og er nærmere beskrevet i lærervejledningen.

 

Trinmål

Da der arbejdes med digitale medier, leves der op til en hel række af de fælles mål, som er beskrevet i Faghæfte 48. IT- og mediekompetencer i folkeskolen.

 

Trinmål for dansk

 • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner
 • anvende informationsteknologi og elektroniske mediers muligheder bevidst og hensigtsmæssigt
 • anvende informationsteknologi til søgning og kommunikation
 • gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation
 • gøre rede for og anvende forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler
 • gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre udtryksformer
 • forholde sig analytisk og reflekteret til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier
 • præsentere en tekst i samspil med andre grafiske udtryksmidler
 • anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt som kommunikationsmiddel og i forskellige skriveforløb
 • bruge skriftsproget som støtte for tænkning og som et praktisk redskab i hverdagen.