Lær at lave dokumentarfilm

Denne side inklusive PDF-er til download er et særligt materiale, der henvender sig til læreren, der på Station Next har booket et dokumentarforløb. Med forløbet får I kurser til lærerne på skolen, to dages besøg af proffe filmfolk pr. klasse og et velafprøvet koncept til at lave relevante dokumentarfilm i et tværfagligt projekt. Se hvordan det foregår i filmen ovenfor.

 

Målgruppen er 7.-10. klasser og deres lærere. Hvis du er interesseret i pris og booking af forløbet, skal du gå til Station Nexts hjemmeside.

 

MÅL FOR HELE FORLØBET

  • At eleverne efter forløbet forstår fagligheden og processen i en mindre dokumentarfilmproduktion og har tilegnet sig basiskompetencer til selv at producere en mindre produktion.
  • At lærerne gennem kursus og materialer bliver trygge og fortrolige med processen og med Filmlinjen.dk, og at de kan være aktive med eleverne i processen.
  • At produktionerne foregår på jeres eget udstyr, så I bliver fortrolige med det og selv kan arbejde videre i andre projekter.      

 

DE TRE FASER

Forløbet kan inddeles i tre faser:

Dokumentarforloeb W1000

1. Lærerkurset

Varighed og sted1x5 timer (evt. længere efter aftale) på skolen.

På dette hands on-kursus ser vi på de filmiske virkemidler, dokumentaren betjener sig af (fx interview, billedfortælling, klipning), og du får redskaberne til at håndtere små dokumentarfilmproduktioner med din klasse. Du prøver via Filmlinjen.dk selv at arbejde på et lille filmhold med forproduktion, optagelse og redigering. Filmtypen, der arbejdes med, er den journalistiske dokumentar.

Kurset kræver ingen særlige faglige eller tekniske forudsætninger. Der vil blive set på i hvilke faser, man især skal være opmærksom, når man som lærer fungerer som filmproducer for små filmhold i klassen. 

Vi tager også et fælles vurdering af jeres udstyr og hvordan I udnytter det bedst muligt.

 

2. Elevproduktion

Varighed og sted: 23-30 lektioner på skolen og i nærmiljøet.

Efter lærerkurset køres et undervisningsforløb i dokufilmproduktion med en klasse (gerne samlet i hele/halve dage eller en projektuge). Forløbet er beskrevet på forhånd, men kan justeres efter behov til den enkelte klasse.

Som en del af forløbet besøger en professional dokumentarist klassen i to dage á seks timer. Første dag ydes hjælp til gruppernes forproduktion, og anden dag hjælpes med redigeringen. Eleverne klarer selv optagelserne ind i mellem.

Dokuholdet består af 2-3 personer, som arbejder sammen om de fleste opgaver. Under optagelsen fordeles funktionerne instruktør, fotograf og evt. tonemester. 

Eleverne arbejder på Filmlinjen.dk, der stilladserer eleverne i produktionsprocessen og samtidig giver læreren overblik over filmholdenes progression.

Se elevuniverset ved at logge ind med login og password: enfunkdoku

For at oprette filmhold med dette undervisningsforløb, skal du logge ind som eller oprette dig som producent.  

 

3. Evaluering og premiere

Efter at have arbejdet fokuseret med film op til en hel uge, skal den selvfølgelige evalueres, have et publikum og fejres på behørig vis. Vi anbefaler, at I afholder en lokal filmfestival med indbudte dommere blandt f.eks. forældre eller lokale mediefolk, og vi har masser af ideer til, hvordan I kan afholde en god premiere og festival. Bliv inspireret på www.skolefilmfestival.dk

For at kvalificere evalueringen af de enkelte filmværker har vi desuden skabt værktøjet Feedback på dokumentarfilm, som hjælper med at sætte ord på, hvad der fungerer, og hvad der kunne gøres bedre, i de enkelte produktioner.