Om temaet: Historier fra din by

At lave dokumentarfilm er en fantastisk mulighed for at eleverne kan bevæge sig i dybden med aktuelt eller historisk stof i deres by. Forskellige grupper kan komme med forskellige vinkler på stoffet. Alle i klassen får dermed noget ud af alle film.

 

Dokumentarfilmholdet skal finde noget fra sin omverden, som kunne være interessant at lave en dokumentarfilm om. 

Formålet med temaet er, at elever i udskolingen i små filmhold hver producerer en kort dokumentarfilm, der behandler et historisk eller samtidigt aspekt af lokalsamfundet. Temaet vil:

 • fremme lysten til at beskæftige sig med historiske/aktuelle emner 
 • få eleverne til at tilegne sig viden om en aktørs historie og/eller betydning i lokalsamfundet 
 • sammenkæde nutiden med fortiden for eleverne på en naturlig måde
 • hjælpe eleverne til at skabe en fortælling gennem filmmediet
 • hjælpe eleverne til at bruge de dokumentariske virkemidler til at underbygge filmens pointer
 • give klassen en række lokale nedslag til efterfølgende diskussion
 • naturligt integrere digitale medier i undervisningen og gøre eleverne til medproducenter af Internettet

Du kan som lærer vælge at idéerne skal pege i en bestemt tematisk retning, fx.: "Lav en film om det kommende lokalvalg" (samfundsfag). Hovedopgaverne efter ideudviklingen er at finde en person, som kan fortælle om emnet i et interview, at skyde nogle fede stemningsbilleder, finde den rette musik, skrive de rette forklarende tekster og redigere det hele sammen til en interessant film.

For at oprette filmhold med dette undervisningsforløb, skal du logge ind eller oprette dig som producent.

 

Kristoffer fra Gungehusskolen i Hvidovre har prøvet temaet i historie med en 8. klasse.

 

Funktioner og kompetencer

Der er tre elever på hvert dokufilmhold:

Dokuinstruktør – skal være kreativ, have overblik og nyde respekt fra de andre i gruppen.

Dokufotograf – skal have sans for at omsætte en ide til billeder og gerne være lidt teknisk snild.

Dokutonemester – skal skabe lydsiden på filmen, dvs. kunne finde musik og finde frem til de andre lyde, der passer til ideen - og optage dem.

Mange af opgaverne – såsom ideudvikling, research, vinkling og redigering – foregår i fællesskab. Men hver elev har egne specifikke opgaver. Se disse i lærervejledningen.

 

Mål med undervisningsmaterialet

Dokumentarfilm egner sig særligt til fagene dansk, historie og samfundsfag.

Da der arbejdes med digitale medier, leves der generelt op til en hel række af de fælles mål, som er beskrevet i det tværgående emne It og medier. Eleven arbejder især i positionerne som målrettet og kreativ producent og kritisk undersøger, men berører også de øvrige positioner. 

DE 4 ELEVPOSITIONER 

DE 4 ELEVPOSITIONER: 

I undervisningsforløb, hvor it og medier indgår, anvender eleverne en række digitale kompetencer.

Eleverne kan i løbet af et undervisningsforløb indtage forskellige positioner. I det tværgående emne It og medier opereres der med fire positioner:

 1. Eleven som kritisk undersøger 
 2. Eleven som analyserende modtager
 3. Eleven som målrettet og kreativ producent
 4. Eleven som ansvarlig deltager.

I praksis er der selvfølgelig tale om flydende grænser, men de fire elevpositioner beskriver og afgrænser nogle særlige kendetegn for elevernes læreprocesser.

(Kilde: www.emu.dk)

Vi har desuden udpeget de faglige mål, der er relevante for målgruppen (udskolingen). Udover disse kan man opfylde mange mål ved at pege ideudviklingen i en bestemt tematisk retning, fx: "Lav en film om det kommende lokalvalg" (samfundsfag).

DANSK - færdigheds- og vidensmål (efter 9. klasse)

HISTORIE - færdigheds- og vidensmål (efter 9. klasse)

SAMFUNDSFAG - færdigheds- og vidensmål (efter 9. og 10. klasse)

 

Forslag til læringsmål

Eleverne kan lære at:

 • udvikle idéer til en klassisk journalistisk dokumentarfilm om et konkret aktuelt eller historisk emne *
 • vurdere hvilke idéer, der er realisérbare *
 • vinkle et emne *
 • tilegne sig viden om det givne emne og en repræsentant for det via research fx på internettet og telefonisk *
 • bruge de dokumentariske virkemidler til at underbygge filmens pointer *
 • planlægge og udføre et interview
 • planlægge en billedside til en dokumentarfilm
 • kende de forskellige billedudsnit og perspektiver
 • vælge musik og evt. lydeffekter, der passer stemningsmæssigt til filmen
 • fremstille råoptagelser til en film *
 • redigere en film *
 • kende til simple regler for ophavsret og kreditering *
 • reflektere over brugen af filmiske virkemidler i film, der beskræftiger sig med virkeligheden *
 • analysere egen og andres dokumentarfilm *

* Da eleverne har hver sin funktion (ansvarsområde), varierer det hvilke af ovenstående punkter hver elev lærer. Alle på holdet lærer de med * markerede punkter.

 

Før produktionen
Hvis I har lyst til at arbejde analytisk med dokumentarfilm, før I selv producerer, foreslår vi materialet Fokus på dokumentar udarbejdet af Det Danske Filminstitut.