Om temaet: Fortrykt manus

I dette tema springes ide- og manuskriptskrivningsfasen over. Der tages i stedet udgangspunkt i et manusoplæg – et såkaldt nulmanus – hvor eleverne ikke skal finde på hele historien, men inspireres til at træffe en række afgørende valg om location, karakterer, rekvisitter mm. som gør, at ikke to film bliver ens, selvom udgangspunktet er det samme.

Der er tre manuskripter på hhv. dansk, engelsk, tysk og fransk, så der er mulighed for at lave et tværfagligt forløb mellem dansk og et andet sprogfag.

 

Dansk 1     Dansk 2     Dansk 3    (åbner i nyt vindue)

Engelsk 1     Engelsk 2     Engelsk 3

Tysk 1     Tysk 2    Tysk 3

Fransk 1     Fransk 2     Fransk 3

 

Først arbejder holdet med at tolke manusoplægget og færdiggøre historien ud fra det.

Herefter arbejder de forskellige funktioner med kortfilmens billedfortælling, lydside, instruktion, skuespil, scenografi, kostumer og klipning. Der skal træffes mange valg i forproduktionen, så de helt rigtige skud kommer i kassen under optagelserne.

I postproduktionen kan der klippes to versioner af samme kortfilm, så alle kommer til redigeringscomputeren. Eller man kan lade et par elever lave en vox pop om processen, mens de andre klipper filmen. (Læs flere forslag til planlægningen af undervisningen i lærervejledningen).

For at oprette filmhold med dette undervisningsforløb, skal du logge ind eller oprette dig som producent.

 

Funktioner og kompetencer

Der er 5-7 elever på hvert filmhold, og de kan med fordel have disse kompetencer:

 • Instruktøren - skal være både tjekket og kreativ og kunne arbejde selvstændigt.
 • Fotografen - skal være disciplineret, selvstændig og hårdtarbejdende.
 • Tonemesteren – skal skabe lydsiden på filmen, dvs. kunne finde musik og finde frem til de andre lyde, der passer til ideen.
 • Scenografen - skal have sans for rum, farver og stemninger og være praktisk anlagt.
 • Kostumieren - skal have sans for tøjstil, farver og stemninger.
 • Skuespillerne – skal ikke være generte, men være parate til at udtrykke følelser fra sin karakter, mens de andre på holdet ser på.

Holdsammensætningen er vigtig og er nærmere beskrevet i lærervejledningen.

 

Mål med undervisningsmaterialet

Fortrykt manus egner sig særligt til fagene dansk, engelsk, tysk og fransk.

Da der arbejdes med digitale medier, leves der generelt op til en hel række af de fælles mål, som er beskrevet i det tværgående emne It og medier. Eleven arbejder især i positionen som målrettet og kreativ producent, men berører også de øvrige positioner. 
DE 4 ELEVPOSITIONER 

DE 4 ELEVPOSITIONER: 

I undervisningsforløb, hvor it og medier indgår, anvender eleverne en række digitale kompetencer.

Eleverne kan i løbet af et undervisningsforløb indtage forskellige positioner. I det tværgående emne It og medier opereres der med fire positioner:

 1. Eleven som kritisk undersøger 
 2. Eleven som analyserende modtager
 3. Eleven som målrettet og kreativ producent
 4. Eleven som ansvarlig deltager.

I praksis er der selvfølgelig tale om flydende grænser, men de fire elevpositioner beskriver og afgrænser nogle særlige kendetegn for elevernes læreprocesser.

(Kilde: www.emu.dk)

Vi har desuden udpeget de faglige mål, der er relevante for målgruppen (udskolingen). Udover disse kan man opfylde mange mål ved at pege ideudviklingen i en bestemt tematisk retning, (f.eks. kan udgangspunktet være en litterær adaption).

DANSK - færdigheds- og vidensmål (efter 9. klasse)

ENGELSK - færdigheds- og vidensmål (efter 7. og 9. klasse)

TYSK - færdigheds- og vidensmål (efter 7. og 9. klasse)

FRANSK - færdigheds- og vidensmål (efter 7. og 9. klasse)

(I de angivne mål for engelsk, tysk og fransk er det forudsat, at eleverne udvikler manuskriptet og fremstiller filmen på engelsk.)

 

Forslag til læringsmål

Eleverne kan lære at:

 • fortolke et filmmanuskript til eget værk*
 • kende de forskellige billedudsnit og perspektiver
 • planlægge billedsiden til en film
 • vælge musik, der passer stemningsmæssigt til filmen
 • finde en location og bearbejde den scenografisk, så den passer stemningsmæssigt til filmen
 • finde kostumer, der passer stemningsmæssigt til filmen
 • skabe og fremføre fiktive karakterer (evt. på engelsk, tysk eller fransk)
 • fremstille råoptagelser til en film *
 • redigere en film
 • kende til simple regler for ophavsret og kreditering
 • analysere egen og andres kortfilm *

* Da eleverne har hver sin funktion (ansvarsområde), varierer det hvilke af ovenstående punkter hver elev lærer. Alle på holdet lærer de med * markerede punkter.