Dokumentar om ensomhed

Dokumentarfilm har de seneste år opnået en stor popularitet, også hos et yngre publikum. Ved at lade de unge selv bearbejde temaet ENSOMHED i form af en dokumentarfilm, opnås større dybde i deres behandling af emnet, og stoffet bliver levendegjort, når de filmer deres råmateriale. Samtidig kan der komme flere vinkler på temaet til efterfølgende debat, da der typisk produceres 4 - 8 små film pr. klasse.

Inden for emnet ENSOMHED vælger Dokumentarfilmholdet en idé, som det kan være interessant at bruge som udgangspunkt for en film, og efter denne fase finder holdet en person, som kan belyse emnet i et interview. De får hjælp af alle de professionelle værktøjer og tips til at gennemføre en kvalificeret forproduktion, produktion og efterproduktion.

For at oprette filmhold med dette undervisningsforløb, skal du logge ind eller oprette dig som producent.

 

Funktioner og kompetencer

Der er tre elever på hvert dokufilmhold:

Dokuinstruktør – skal være kreativ, have overblik og nyde respekt fra de andre i gruppen.

Dokufotograf – skal have sans for at omsætte en ide til billeder og gerne være lidt teknisk snild.

Dokutonemester – skal skabe lydsiden på filmen, dvs. kunne finde musik og finde frem til de andre lyde, der passer til ideen - og optage dem.

Mange af opgaverne – såsom ideudvikling, research, vinkling og redigering – foregår i fællesskab. Men hver elev har egne specifikke opgaver. Se disse i lærervejledningen.

 

Filmenes form og indhold

Hvert filmhold producerer en dokumentarfilm på 2-5 min. Eleverne gøres opmærksomme på, at man kan nå at fortælle meget på tre minutter.

Der portrætteres en institution, virksomhed, forening eller person (case), gerne fra nærmiljøet af praktiske årsager.

Formmæssigt vil der være en fast skabelon: Indledning – hovedscene – afslutning. Ellers bliver stoffet uoverskueligt og kan ikke nås inden for en rimelig tidsramme. Den bærende struktur i filmen er et hovedinterview, der fortæller om casen. Eleverne optager derudover billedmateriale (stemningsbilleder), som kan bruges til indledende og afsluttende montagesekvenser samt dækbilleder oven på interviewet. Ambitiøse grupper kan evt. krydre med korte interviews med andre personer.

Eleverne anbefales at optage 5-10 min. interview, og et tilsvarende antal minutters stemningsbilleder.

Musik findes på gratis sites eller –programmer, som findes i værktøjskassen på tonemesterens arbejdslinje, så filmene får et auditivt finish samtidig med at rettighederne er efter forskrifterne.

 

Formål

Eleverne kan lære at:

 • udvikle idé til en klassisk journalistisk dokumentarfilm *
 • bruge de dokumentariske virkemidler til at underbygge filmens pointer *
 • vinkle et emne *
 • tilegne sig viden om det givne emne og en repræsentant for det *
 • planlægge og udføre et interview
 • planlægge en billedside til en dokumentarfilm
 • kende de forskellige billedudsnit og perspektiver
 • vælge musik og evt. lydeffekter, der passer stemningsmæssigt til filmen
 • fremstille råoptagelser til en film *
 • redigere en film *
 • kende til simple regler for ophavsret og kreditering *
 • reflektere over brugen af filmiske virkemidler i film, der beskræftiger sig med virkeligheden *
 • analysere egen og andres dokumentarfilm *

Da eleverne har hver sin funktion (ansvarsområde), varierer det hvilke af ovenstående punkter hver elev lærer. Alle på holdet lærer de med * markerede punkter.

Temaet egner sig særligt til fagene dansk, samfundsfag, religion, mediefag