To forskellige vox pop-stilarter

Se disse to eksempler på vox pops og bemærk forskellene.

Begge disse vox pops er lavet efter en filmlejrskole på Station Next, dvs. en uge, hvor en klasse lærer at lave film, mens de bor på stedet.

  • Er kameraet håndholdt eller på stativ?
  • Hvor foregår interviewene?
  • Hvordan er beskæringen? (Altså hvor meget ser man af personerne)
  • Hvordan er lyset?
  • Kigger de medvirkende i kameraet eller på intervieweren?