Gode interviewspørgsmål

Før interviewet
Lav en liste med de spørgsmål du gerne vil stille til jeres hovedperson. Listen med spørgsmål skal prioriteres, så de vigtigste spørgsmål står først, og de mindre vigtige til sidst.

Der findes åbne og lukkede spørgsmål, og i en interviewsituation skal man altid gå efter de åbne spørgsmål, der giver uddybende og lange svar. På lukkede spørgsmål svarer hovedpersonen blot ja eller nej, og det kommer der ikke meget spændende film ud af.

Eksempler på lukkede og åbne spørgsmål:

  • Lukket spørgsmål: Er du borgmester?
  • Åbent spørgsmål: Hvordan blev du borgmester?
  • Lukket spørgsmål: Kan du lide dit job?
  • Åbent spørgsmål Hvad er det bedste ved dit job?
  • Lukket spørgsmål: Kan du godt lide at bestemme?
  • Åbent spørgsmål Hvorfor kan du godt lide at være med til at bestemme?
  • Lukket spørgsmål: Var det svært at beslutte at lukke Maglegårdskolen?
  • Åbent spørgsmål: Hvem besluttede at lukke Maglegårdskolen?
  • Og opfølgende spørgsmål: Hvordan har du det med det? Kan du uddybe det?

Det er en god ide, at øve sig i at stille spørgsmålene mange gange inden man skal lave det rigtige interview. På den måde kan man meget bedre koncentrere sig om, hvad hovedpersonen fortæller. Øv dig på en af de andre på holdet.

Hvis I har valgt, at instruktøren skal være usynlig (ikke hørbar), er det vigtigt at sørge for, at hovedpersonen svarer i hele sætninger. Det vil sige gentager spørgsmålet således: ”Jeg blev borgmester fordi...”
Hvis han bare svarer: ”Fordi jeg gerne....”, så forstår man ikke, at han svarer på, hvordan han blev borgmester.


Under interviewet
Husk at bevare nysgerrigheden og stil opfølgende spørgsmål, hvis der enten er noget, du ikke forstår eller synes skal forklares bedre.
Du kan også stille det samme spørgsmål igen, hvis du synes, at forklaringen er blevet for lang eller upræcis. Forklar da din hovedperson, at du nu gentager et spørgsmål og vedkomne skal svare på det igen, men gerne må formulere sig på en ny måde. Du skal også gentage spørgsmålet, hvis I har valgt, at instruktøren skal være usynlig, men hovedpersonen glemmer at svare i hele sætninger.