Dagsplan - Skabelon

Dagsplanen er et arbejdsredskab, der bl.a. gør det muligt at kommunikere ud til resten af holdet, hvad der skal ske den pågældende dag på optagelsen. Den uddeles inden optagelserne, gerne flere dage i forvejen.

TIP

TIP: Start optagedagen med at gennemgå dagsplanen. Så får alle et overblik over dagens arbejde.

Dagsplanen skal både være informativ og overskuelig, så det er altid en balancegang, hvor meget information der skal puttes på den. Men er der på den anden side for lidt information på dagsplanen, risikerer man derimod også at der opstår forvirring. Så sørg for at informationsmængden passer til jeres produktion.

Dagsplanen er også vigtig, fordi den bruges til at holde styr på tidsforbruget under optagelserne. Uden en tidsplan, ville det være svært at opdage, hvis der blev brugt for meget tid på en scene, hvilket i sidste ende kunne resultere i, at man ikke nåede at blive færdig med optagelserne. Så sørg for at dagsplanen er så præcis som muligt, så den er anvendelig under optagelserne.

 

Hvordan?

Hent skabelonen. Alt der er markeret med rødt, skal erstattes af noget andet, mens de tomme felter bare skal udfyldes.

Der laves en dagsplan for hver optagedag.

Dokumenter og links