Produktionsleder

Funktionsportræt

At holde styr på en hel filmproduktion kræver noget af et overblik. Der er mange mennesker indblandet i en filmproduktion, og der er mange beslutninger, der skal tages. Derfor går det også af og til galt, og det er sket, at film med store budgetter er lagt ned og aldrig er blevet færdiggjort. Derfor er det nødvendigt, at der er en person, der har det overordnede ansvar for selve udførelsen af produktionen. Mens instruktøren har det kreative overblik over filmen, har produktionslederen det organisatoriske overblik.

Som produktionsleder har du ansvaret for, at alle funktioner på holdet kommunikerer med hinanden, og du har ansvaret for, at produktionsbudgettet overholdes. Du skal med andre ord stå for planlægningen af produktionen.

Under de forskellige opgaver finder du masser af gode råd og værktøjer til arbejdet som produktionsleder.

Herover kan du se et portræt af Louise Vesth, der producerer film.